Valstietis

Tikslai, uždaviniai

Jaunųjų Mikelių mokyklos tikslas - mokyti jaunuosius šiauliečius kraštotyrinio darbo, tęsti senųjų Mikelių tradicijas, puoselėti savo kraštą, miestą. Į kraštotyrinę veiklą įtraukti kuo daugiau moksleivių iš įvairių miesto mokyklų.

Mikelių mokyklos įkūrėjos Šiaulių universiteto doc. Elenos Adomavičienės 1995-1996 m. sudaryta veiklos programa vadovaujamasi ir šiandien.

Atsižvelgiant į minėtą tikslą keliami šie uždaviniai:

 • Pažadinti vaikų ir jaunimo norą domėtis gimtuoju kraštu
 • Mokyti kalbinio bendravimo su įvairaus amžiaus ir visuomeninės padėties žmonėmis
 • Supažindinti su žymiais Šiaulių krašto kraštotyrininkais.
 • Išmokyti užrašyti metriką
 • Mokyti naudotis techninėmis priemonėmis kraštotyriniame darbe
 • Supažindinti su Šiaulių krašto muziejais, paminklais
 • Organizuoti jaunųjų kraštotyrininkų darbų parodėles
 • Skelbti jaunųjų kraštotyrininkų surinktą įdomesnę medžiagą spaudoje.

Laukiami jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių rezultatai:

 • Jaunieji Mikelių mokyklos kraštotyriniai moka rinkti, kaupti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą.
 • Geba bendrauti, komunikuoti su įvairaus amžiaus ir visuomeninės padėties žmonėmis.
 • Padeda jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, iniciatyvumo gebėjimų plėtojimui.
 • Įgyja viešojo kalbėjimo įgūdžių.
 • Moka paruošti, pateikti ir pristatyti rašto darbą įvairiomis temomis.